2016 YILINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SÜRELERİ 23.11.2015
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde 6;
'' İş Güvenliği Uzmanları , bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
 
01.01.2016 tarihinde bu yönetmelik yürürlüğe girecektir.