İş Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Danışmanlık Hizmetleri
Ortam Ölçümleri
İş Güvenliği Eğitimleri
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır ?
Başlıca Hizmet Görev ve Yükümlülükler
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir.

(Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya İş güvenliği teknikerleri)