İş Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Danışmanlık Hizmetleri
Ortam Ölçümleri
İş Güvenliği Eğitimleri
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır ?
Başlıca Hizmet Görev ve Yükümlülükler
Ortam Ölçümleri
Çalışma ve sosyal alanların ortam ölçümlerinin yapılması

  • Havalandırma (lokal ve merkezi) ihtiyacının doğru belirlenmesinin sağlanması
  • Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
  • Gürültü ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
  • Toz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
  • Gaz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
  • Titreşim ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
  • Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması