İş Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Danışmanlık Hizmetleri
Ortam Ölçümleri
İş Güvenliği Eğitimleri
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır ?
Başlıca Hizmet Görev ve Yükümlülükler
İş Güvenliği Eğitimleri
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE;
 Madde 11;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak düzenlenmiştir.
 Madde 6;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda bir defa,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda bir defa.
 - İş kazası veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
 - Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlar, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitim verilir.

                              EĞİTİM KONULARI
1.GENEL KONULAR
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2.SAĞLIK KONULARI
a) Meslek hastalıklarının sebepleri
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
ç) İlk yardım
3. TEKNİK KONULAR
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik,tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma